Mõned näited meie projektidest

Meie põhitegevus on reklaami müügiteenuse pakkumine. Siin on mõned näited projektidest,
kuhu oleme müünud reklaami. Lisaks on näiteid ka klienditrükistest, kus oleme täitnud projektijuhtimise rolli.

Kliendid meist